Anna Berglund

Glaskonstnär & formgivare

juni

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30

Mitt verk Aurum är nu på plats i gård tre på Nya Angereds Närsjukhus. Uppdraget: de fyra gårdarna har de fyra elementen som tema. Min gård har tema:Eld. Resultatet en mosaikmatta i varma toner med inslag av guld samt en skulptur i form av en golvarmatur i mässing och glas bestyckad med ett programmerat led-ljus.

Ide´beskrivningen löd:

Temat eld, fick mig tidigt att associera till en dåtida eldstad, vid mänsklighetens första boplatser. Elden höll dig och din familj varm samt bidrog med ljus under de mörkare årstiderna. Den var också såklart en viktig del vid beredning av mat, och den höll rovdjuren på behörigt avstånd. Den skapade trygghet.

Historia På 1550 talet bestod Angereds by endast av fyra gårdar: Angered Stommen, Gustegården, Larsgården och Angered Eriksgården. Idag består stadsdelen av ett antal bostadsområden, uppbyggda under åren 1965-1974 för det så kallade miljonprogrammet. Angered är i första hand en boplats. Platsens historik möter i min gestaltning AURUM*, det offentliga – genom attribut som hämtats ur det stillsamma, varma och trygga privata rummet. Folkhemmet om man så vill.

I min gestaltning av gården ELD har jag valt att utgå från två ledord: Värme och trygghet.

*AURUM som är det latinska namnet på grundämnet guld.

Jag har valt att arbeta med temat på ett mer emotionellt plan. Att lyfta fram samtida symboler för vad värme/eld och trygghet kan vara idag. Symboler som de flesta kan relatera till oavsett ålder, kön eller ursprung. Associationsflödet kring vad ELD är eller bör vara i en samtida kontext får därför här löpa fritt…

Den ständigt brinnande elden symboliseras i mitt verk av en generöst tilltagen och för platsen specialtillverkad armatur i mässing och med en skärm i optikblåst och drivet opalglas.  Ljuskällan består av ett programmerat ledljus, varierat och skiftande i sin karaktär, både i färg och i styrka. Det förändliga ljuset ger platsen en liten rörelse vilket bidrar till ett blickfång för den som passerar inuti byggnaden. Armaturen agerar likt ett utropstecken med påståendet: Här är det alltid någon hemma.

De historiska referenserna gestaltas genom en närmast bondsk trasmattan i mosaik,

Mattan skapar en scenisk rumslighet, en varm plats i rummet och är utförd i en eldig röd skimrande varm färgskala, med inslag av guld och grönt.  Mattans visuella effekt kommer även till sin fulla rätt om betraktaren vistas högre upp i byggnaden och tittar ner i ljusgården

aurum 5 aurum1 aurum2 aurum3 aurum4

september

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30

”Det vackra och sköna är en protest mot livets krav på effektivitet och ändamålsenlighet, ett brott mot idén om det praktiska och det förnuftiga. Därför är det vackra också en mycket allvarlig sak.” Ann Heberlein FörfattareTeologie Doktor i etik https://www.galleriglas.se/utstallningar/utstallningar https://www.stockholmartweek.se/stockholm-art-week-calendar/artist-present-akroterion-anna-berglund-present

september

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30

Separatutställningen AKROTERION visas på Galleri Glas i Stockholm, 2 sep – 7 okt 2021 https://www.galleriglas.se/utstallningar/utstallningar

Anna Berglund

Jag har sedan min MFA-examen från Konstfack 2006, i princip uteslutande arbetat med gestaltningar för/i det offentliga rummet. För stat, kommun och landsting över hela landet.Varje plats och rum har sina specifika förutsättningar och utmaningar. Att arbeta fram ett offentligt verk som har en visuell relevans för både brukaren och för platsen i sig, är drivkraften och inspirationskällan för mig, oavsett vilken stad, plats eller rum jag har fått förmånen att arbetar i.

* född -73 och uppvuxen i Småland, men bor sedan år 2000 i Stockholm, arbetar i sin atelje´på Krukmakargatan 22 på söder i Sthlm men är verksam över hela landet.